Τύποι ΠΣ - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τύποι ΠΣ

ΠΣ

Η εξέλιξη της ΣκΠ είναι απρόβλεπτη. Μερικά άτομα επηρεάζονται ελάχιστα από την νόσο, ενώ άλλα έχουν ραγδαία επιδείνωση έως ολική ανικανότητα, όμως η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στο ενδιάμεσο. Ωστόσο το κάθε άτομο αντιμετωπίζει διαφορετικό συνδυασμό συμπτωμάτων, και υπάρχουν οι παρακάτω τύποι αυτής που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της νόσου:

ΕΞΑΡΣΕΙΣ - ΥΦΕΣΕΙΣ

Σε αυτόν τον τύποι εμφανίζονται απρόβλεπτες εξάρσεις (επιδείνωση) κατά την διάρκεια της οποίας, νέα συμπτώματα παρουσιάζονται ή υπάρχοντα γίνονται περισσότερο έντονα. Η διάρκεια αυτής της φάσης ποικίλλει (μέρες ή μήνες) και υπάρχει μερική ή ολική αποκατάσταση. Η νόσος μπορεί να είναι ανενεργή για μήνες και χρόνια.


• Συχνότητα – περίπου 25%

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΣΚΠ

Μετά από μία ή δύο επιθέσεις με ολική αποκατάσταση, αυτός ο τύπος της ΣκΠ δεν χειροτερεύει με τον χρόνο και δεν υπάρχει μόνιμη ανικανότητα. Η καλοήθης ΣκΠ μπορεί να αναγνωριστεί μόνο όταν υπάρξει ελάχιστη ανικανότητα μετά από 10-15 έτη από την έναρξή της, και αρχικώς μπορεί να οριστεί ως ΣκΠ εξάρσεων – υφέσεων. Η καλοήθης ΣκΠ τείνει να συνδέεται στην έναρξή της με λιγότερα εκτεταμένα συμπτώματα (π.χ. αισθητικά με μουδιάσματα).


• Συχνότητα – περίπου 20%

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΣΚΠ

Για κάποια άτομα που αρχικώς παρουσιάζουν των τύπο εξάρσεις – υφέσεις, υπάρχει η εξέλιξη της προοδευτικής επιδείνωσης στα μετέπειτα στάδια της νόσου με υποτροπές που αφήνουν υπόλειμμα και στην συνέχεια με γραμμική επιδείνωση.


• Συχνότητα – περίπου 40%.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΣΚΠ

Αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται από την έλλειψη έντονων υποτροπών, αλλά με αργή έναρξη και συνεχή επιδείνωση των συμπτωμάτων. Υπάρχει συσσώρευση των ελλειμμάτων και της ανικανότητας, η οποία μπορεί να σταματήσει σε κάποιο σημείο ή να συνεχιστεί για μήνες και χρόνια.


• Συχνότητα – περίπου 15%


 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού