Κατοίκον Φροντίδα " Βοήθεια στο σπίτι" - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κατοίκον Φροντίδα " Βοήθεια στο σπίτι"

Σύνδεσμος > Προγράμματα

Προσφέρεται κατόπιν αξιολόγησης από την Κοινωνική Λειτουργό του Συνδέσμου και ακολούθως παρέχεται έκτακτη φροντίδα στους ασθενείς από φροντιστές ή νοσηλευτές.  Καλύπτει καθημερινές ανάγκες σε μέλη όπως:

1. Ατομική καθαριότητα
(μπάνιο, αλλαγή καθετήρα, περιποιηση πληγών κτλ)
2. Καθαριότητα χώρου

Στόχος είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών του Συνδέσμου καθώς και η εξυπηρέτηση των ατόμων που χρειάζονται κατ’ οίκον φροντίδα και αδυνατούν να την προσφέρουν στον εαυτό τους
ή από άλλο φορέα. Τα μέλη τα οποία εμπίπτουν στο πιο πάνω πρόγραμμα είναι άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.


 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού