Κοινωνική Υπηρεσία - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κοινωνική Υπηρεσία

Σύνδεσμος > Προγράμματα

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη Λειτουργού Κοινωνικής Υπηρεσίας και Κοινωνικής Λειτουργού και περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους.
2. Παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα από τις κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς.
3. Εξυπηρέτηση συμπλήρωσης των κατάλληλων εντύπων και διοχέτευση στους αρμόδιους φορείς.
4. Συντονισμό και σχεδιασμό νέων κοινωνικών προγραμμάτων.

Από το πρόγραμμα αυτό επωφελούνται σε παγκύπρια βάση όλα τα μέλη του Συνδέσμου όσο και οι οικογένειες τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν στόχο να βοηθήσουν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και να είναι  παραγωγικά τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.Η Καρολίνα Παντέχη είναι απόφοιτη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης (BSc) με κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική.  

Εργοδοτείται στο Σύνδεσμο από το 2004 και επί σειρά ετών είναι υπεύθυνη λειτουργός για την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της για θέματα που αφορούν εγγραφές μελών, πληρωμές ετήσιων συνδρομών, ενημέρωση για τα προγράμματα και υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες όσον αφορά τη δράση του Συνδέσμου σε θέματα που αφορούν τα μέλη.Η Θεοδώρα Γεωργίου είναι Κοινωνική Λειτουργός και κατέχει πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (BSc) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Εργοδοτείται στο Σύνδεσμο από το 2012 ως Κοινωνική Λειτουργός και προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων των μελών του Συνδέσμου.

Μπορείτε να απευθυνθείτε κοντά της για την επίλυση προβλημάτων που εμπίπτουν της αρμοδιότητας της καθώς και για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε δικαιώματα και ωφελήματα.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού