Συμπτώματα της ΠΣ - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Συμπτώματα της ΠΣ

ΠΣ

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μία ποικίλης κατάσταση και τα συμπτώματα αυτής εξαρτώνται από το ποια περιοχή του Νευρικού Συστήματος έχει επηρεαστεί. Δεν υπάρχει κάποιο κοινό καλούπι στην πολλαπλή σκλήρυνση, και κάθε ασθενής εμφανίζει διαφορετική ομάδα συμπτωμάτων, τα οποία ποικίλλουν από χρόνο σε χρόνο και μπορεί να αλλάξουν σε σοβαρότητα και διάρκεια, ακόμη και στο ίδιο άτομο.

Δεν υπάρχει τυπική
πολλαπλή σκλήρυνση. Οι περισσότεροι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση βιώνουν περισσότερο από ένα συμπτώματα, και ενώ υπάρχουν συμπτώματα κοινά σε πολλούς ανθρώπους, κανένα άτομο δεν έχει όλα εκείνα.

Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:


Οπτικές Διαταραχές
• Θαμπή όραση
• Διπλή όραση (διπλωπία)
• Οπτική νευρίτιδα
• Ακούσια απότομη κίνηση ματιού
• Σπάνια, ολική απώλεια της όρασης

Προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού
• Απώλεια ισορροπίας
• Τρόμος
• Ασταθές βάδισμα (αταξία)
• Ίλιγγος
• Αδεξιότητα των άκρων
• Απώλεια συντονισμού
• Αδυναμία: μπορεί να επηρεάσει τα πόδια και την βάδιση.

Σπαστικότητα
• Εναλλαγή μυϊκού τόνου και μυϊκή δυσκαμψία μπορεί να επηρεάσουν την κινητικότητα και την βάδιση
• Σπασμοί

Μετατροπές στην αισθητικότητα (δυσαισθησίες)
• Μυρμηγκιάσματα
• Μουδιάσματα
• Αίσθημα καψίματος
• Πόνος που συνδέεται με την ΣκΠ π.χ. πόνοι προσώπου (όπως νευραλγία τρίδαμου) και μυϊκοί πόνοι.

Διαταραχές στην ομιλία
• Επιβράδυνση του λόγου
• Αδυναμία εξεύρεσης λέξεων
• Αλλαγές στον ρυθμό του λόγου
• Δυσκολίες στην κατάποση (δυσφαγία)

Κόπωση
• Ένα εξουθενωτικό είδος κοινής κόπωσης το οποίο είναι απρόβλεπτο ή δυσανάλογο προς την δραστηριότητα. Η κόπωση είναι από τα πιο συχνά συμπτώματα της ΣκΠ.

Προβλήματα κύστης και εντέρου
• Τα προβλήματα κύστης εμπεριέχουν την ανάγκη για συχνή και/ή επιτακτική ούρηση, ατελές άδειασμα της ουροδόχου κύστης ή άδειασμα σε ακατάλληλες στιγμές.
• Τα προβλήματα του εντέρου εμπεριέχουν δυσκοιλιότητα και σπάνια απώλεια του εντερικού ελέγχου.

Σεξουαλικότητα και σεξουαλικές σχέσεις
• Ανικανότητα
• Ελαττωμένη διέγερση
• Απώλεια της αίσθησης

Ευαισθησία στη ζέστη
• Συνήθως τα συμπτώματα χειροτερεύουν με την ζέστη

Γνωστικές και συναισθηματικές διαταραχές
• Απώλεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης
• Διάσπαση προσοχής, και διαταραχή της κρίσης, της σκέψης και του συναισθήματος

Ενώ κάποια από τα συμπτώματα είναι εμφανή, κάποια άλλα όπως η κόπωση, απώλεια της αισθητικότητας, προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, δεν είναι καθόλου εμφανή. Αυτά μπορεί να είναι δύσκολα στην περιγραφή τους, και ορισμένες φορές οι συγγενείς και οι φροντιστές τους δεν αντιλαμβάνονται την επίδραση που μπορεί να έχουν στα άτομα με
πολλαπλή σκλήρυνση και την εργασία τους, τις κοινωνικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής τους.

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού