Ψυχολογική Υποστήριξη - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ψυχολογική Υποστήριξη

Σύνδεσμος > Προγράμματα

Το πρόγραμμα της ψυχολογικής στήριξης λειτουργεί σε παγκύπρια βάση και λειτουργεί τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδων.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από
Συμβουλευτικό Ψυχολόχο, ο οποίος εργοδοτείται από τον Σύνδεσμο. Το πρόγραμμα προσφέρει ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη, ενθάρρυνση, τόσο στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση όσο και σε άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν σαν στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησης, να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν δημιουργικά τη ζωή τους.

Ο Ψυχολόγος πραγματοποιεί συναντήσεις τόσο στο Γραφείο του Συνδέσμου στη Λευκωσία και Λεμεσό όσο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατ’ οίκον. Η ψυχολογική στήριξη θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην αποκατάσταση των ατόμων. Η ψυχολογική κατάσταση του ασθενή αποτελεί προϋπόθεση στην οποιαδήποτε άλλη θεραπεία μπορεί να του προσφερθεί καθώς και στη βελτίωση της προσωπικής του ζωής.

Ο Σύνδεσμος έβαλε σαν στόχο
τη πραγματοποίηση συνεδριών για να βοηθήσει τόσο τους ασθενείς όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον έτσι ώστε να αναπτύξουν μια πιο θετική στάση ζωής, γνωρίζοντας όσα περισσότερα μπορούν για την πάθηση τους και φροντίζοντας τον εαυτό τους όσο καλύτερα γίνεται. Από το πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης επωφελούνται τόσο τα άτομα με κατά πλάκας σκλήρυνση όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στα μέλη του Συνδέσμου μας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε παγκύπρια βάση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδων.


Στόχος του:
1. Η αντιμετώπιση της πάθησης καθώς και η ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ασθενείς και συγγενείς τους, να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν δημιουργικά τη ζωή τους.
2. Nα βοηθηθούν τα άτομα να πάρουν πληροφορίες γύρω από την πάθησή τους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις συνέπειες.
3. Να ενισχύσουν και να αναπτύξουν θετική σκέψη για θέματα που σχετίζονται με τους ίδιους και το μέλλον τους.
4. Να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους
5. Να αντιμετωπίζουν καταστάσεις άγχους και κρίσεων ελέγχοντας  ικανοποιητικά το άγχος τους
6. Να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων (διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων).
7. Να χειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Ο Θεόδωρος Μεσαρίτης είναι Εγγεγραμμένος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος (Α.Μ. 565). Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Ψυχολογία και Γνωστική Νευροεπιστήμη, στο University of Nottingham. Μετά από πρακτική άσκηση ενός χρόνου σαν εκπαιδευόμενος Ψυχολόγος στη Θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος σε Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και ως ιδιώτης σε δικό του γραφείο για συμβουλευτική γονέων και εφήβων, συμβουλευτική ζευγαριών και άλλα θέματα που εφάπτονται της ψυχικής υγείας.

Επίσης, εργοδοτήθηκε στο Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα» όπου παρ
είχε συμβουλευτική γονέων, ζευγαριών και ψυχοεκπαίδευση.

Σήμερα εργοδοτείται στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο , σε παγκύπρια βάση.

Ο Θεόδωρος  παραμένει μέχρι σήμερα ενεργό μέλος της Κυπριακής κοινωνίας με εθελοντικό έργο όπως στην Αγία Αικατερίνη (ίδρυμα με ανθρώπους με Ψυχωτικές διαταραχές) και γνωστοποιώντας άρθρα στην εφημερίδα Πολίτης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού