Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Δραστηριότητες > Εκδηλώσεις > 2019 > 2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Κατά την διάρκειά της, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων, κάνοντας εκτενή απολογισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων της θητείας του κατά την περίοδο 2018 έως 2020.


Στη συνέχεια, μετά την ομόφωνη έγκριση των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού εκλέγηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για την επόμενη διετία, το οποίο μετά τον καταρτισμό του σε σώμα, έχει ως ακολούθως:

Σάββας Χριστοδούλου       
  Πρόεδρος
Δέσποινα Ρούσου             
  Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Παπαμιχαήλ        
  Γραμματέας
Μαριάννα Παπαδοπούλου  
  Βοηθός Γραμματέα
Μαίρη Μακρίδου               
 Ταμίας
Πανικός Κυριακίδης           
  Μέλος
Άντρη Μονογιού               
  Μέλος
Δέσπω Παντελή               
   Μέλος
Γιαννάκης Παπαναστασίου
  Μέλος
Γεωργία Σεργίδου               
Μέλος
Χριστούλλα Χαραλάμπους    
Μέλος
Παναγιώτης Χατζηλοϊζου      
Μέλος
Μαρία Χατζηκωστή               Μέλος

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού