Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία

Επιδόματα > Υπουργείο Εργασίας

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

• Η προώθηση και συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011.

• Η διαμόρφωση και παρακολούθηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.

• H διοικητική υποστήριξη του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με Αναπηρίες, για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του ως το ανώτατο συμβουλευτικό σώμα για την εθνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες.

• Η εγκαθίδρυση νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας.

• Η αναδιοργάνωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες και η υιοθέτηση θετικών μέτρων και ρυθμίσεων για την ένταξη τους στην απασχόληση.

• Η αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκσυγχρονισμός των σχεδίων κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρίες.

• Η καλλιέργεια αξιών και στάσεων και ενός περιβάλλοντος στην κοινωνία που να ενσωματώνει τα άτομα με αναπηρίες.


Έντυπα Αιτήσεων:


1. Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
2.
Επίδομα Φροντίδας σε παραπληγικά άτομα
3.
Επίδομα Φροντίδα σε τετραπληγικά άτομα
4.
Επίδομα Διακίνησης
5.
Επίδομα Χορηγίας για τυφλούς
6.
Παροχή βοήθειας για απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου
7.
Παροχή βοήθειας για την προμήθεια τροχοκαθίσματος
8.
Παροχή βοήθειας τροχοκαθίσματος με δανεισμό
9.
Έκδοση κάρτα στάθμευσης
10.Έντυπο επανέκδοσης κάρτας στάθμευσης
11.
Παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία για απόκτηση τεχνικών μέσων , οργάνων και άλλων βοηθημάτων
12.
Παροχή βοήθεια για απόκτηση Τεχνικών Μέσων με Δανεισμό
13.
Επιχορήγηση Κοινωνικών Συνοδών σε άτομα σε οργανώσεις ατόμων με Αναπηρίες
14. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού