Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιδόματα > Υπουργείο Εργασίας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στις 10 Ιουλίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014», που αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Νόμος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2014.

Στο πλαίσιο της υπό αναφορά μεταρρύθμισης του κοινωνικού συστήματος, έχει συσταθεί στο ΥΕΠΚΑ η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, με ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και τη διαχείριση των διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων που καταβάλλονται από το ΥΕΠΚΑ.

Για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του νέου υπό αναφορά συστήματος, το ΥΕΠΚΑ σας πληροφορεί τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

• Υπάρχουν ξεχωριστά χρώματα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτητών:
i. Αίτηση για Δικαιούχους του Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα: Χρώμα Γκρίζο
ii. Αίτηση για Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος: Χρώμα Ροζ
iii. Αίτηση για Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (άλλους από τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος και τους χαμηλοσυνταξιούχους): Χρώμα Μπλε
iv. Αίτηση για Πολίτες της ΕΕ: Χρώμα Πράσινο
v. Αίτηση για Υπηκόους Τρίτης Χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος ή διεθνούς προστασίας ή συμπληρωματικής προστασίας: Χρώμα Πορτοκαλί
vi. Έντυπο Εξουσιοδότησης: Χρώμα Άσπρο.

• Οι σημερινοί Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος θα παραλάβουν έντυπα αιτήσεων από τα κατά τόπους γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα κατά τόπους Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής της Νομοθεσίας δηλαδή μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014.

• Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής της Νομοθεσίας δηλαδή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014.

• Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 46, MEDCON Tower, 1066 Λευκωσία.

• Έντυπα αιτήσεων είναι δυνατό να εκτυπωθούν από το κάτω μέρος της σελίδας αυτής και αφού συμπληρωθούν να υποβληθούν όπως περιγράφεται πιο πάνω. Δεν είναι εφικτή η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

Για σκοπούς συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, το ΥΕΠΚΑ λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ), στο οποίο το κοινό μπορεί να καλεί στον παγκύπριο αριθμό  22460460. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Λόγω του αναμενόμενου φόρτου εργασίας στο Τηλεφωνικό Κέντρο, το κοινό παρακαλείται όπως σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί κατά τις πρωινές ώρες από το Τηλεφωνικό Κέντρο, να καλεί ξανά κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του, οπότε αναμένεται ότι θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση.

Στο ΚΤΕ θα παρέχονται πληροφορίες για τη διάθεση και την υποβολή των αιτήσεων, τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων, γενικές πληροφορίες αναφορικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΕΕ και άλλα ερωτήματα που πιθανόν να απασχολήσουν το κοινό κατά την έναρξη εφαρμογής του ΕΕΕ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΕΕ

Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΕΠΚΑ

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΠΚΑ πιο κάτω.

Σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΕΕ, έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικές πληροφορίες και άλλο συναφές υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, βρίσκονται αναρτημένα πιο κάτω για πληροφόρηση του κοινού.   


Νομοθεσία και Κανονισμοί.pdf
Αίτηση για Δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων ΕΕΕ5.pdf

Αίτηση για Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος ΕΕΕ4.pdf
Αίτηση για Πολίτες ΕΕ ΕΕΕ2.pdf
Αίτηση για Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΕΕ1.pdf
Αίτηση για Υπηκόους Τρίτης Χώρας ΕΕΕ3.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΕΕ ΜΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.pdf

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το ΕΕΕ.pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΕΕ.pdf
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού