Έρευνες - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Έρευνες

Παρουσιάσεις / Μελέτες

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης με σκοπό να βοηθήσει τον Σύνδεσμο για να οργανώσει τις δράσεις του προς όφελος των μελών του, ετοίμασε και απέστειλε ερωτηματολόγιο προς όλα τα μέλη/ασθενείς που αριθμούν παγκύπρια τους 450.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
Έκθεση συλλογής πληροφοριών


 
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού