Ιστορία - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ιστορία

Σύνδεσμος

Ιστορία/Δράση

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης συμπλήρωσε φέτος 32 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου 1986 με πρωτοπόρο στο σκληρό αυτό αγώνα τη Θέα Κυπριανού. Με βασικό σκοπό να προσφέρει βοήθεια σε άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τις οικογένειες τους παρέχει υποστηριχτική, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη καθώς και Φυσιοθεραπεία/Κινησιοθεραπεία.

Μέχρι αυτή τη στιγμή αριθμεί
895  μέλη από τα οποία τα  είναι 835 ασθενείς και 60 φίλοι.

Είναι επίσημα εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ως εθελοντική οργάνωση.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελούν ασθενείς-μέλη και φίλοι του Συνδέσμου οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την προώθηση των σκοπών του.

Ο Σύνδεσμος παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Συμβουλευτική υποστήριξη
• Ψυχολογική στήριξη
• Φυσιοθεραπεία
• Κατ’ οίκον φροντίδα εκεί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη

Για να έχει την ευχέρεια να ανταποκριθεί σε όλους αυτούς τους τομείς  κύρια απασχόληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξεύρεση οικονομικών πόρων για ενίσχυση του Ταμείου του.


 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού