Κατοίκον Φροντίδα " Βοήθεια στο σπίτι" - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κατοίκον Φροντίδα " Βοήθεια στο σπίτι"

Σύνδεσμος > Προγράμματα


Προσφέρεται κατόπιν αξιολόγησης από Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου και ακολούθως παρέχεται  φροντίδα στους ασθενείς από φροντιστές.  Καλύπτει καθημερινές ανάγκες σε μέλη όπως:

1. Ατομική καθαριότητα
2. Περιποίηση
3. Μαγείρεμα
4. Καθαριότητα χώρου

Στόχος είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών του Συνδέσμου καθώς και η εξυπηρέτηση των ατόμων που χρειάζονται κατ’ οίκον φροντίδα και αδυνατούν να την προσφέρουν στον εαυτό τους οι ίδιοι ή από άλλο φορέα. 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού