Ψυχολογική Υποστήριξη - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ψυχολογική Υποστήριξη

Σύνδεσμος > ΠρογράμματαΤο πρόγραμμα της ψυχολογικής στήριξης λειτουργεί σε παγκύπρια βάση και λειτουργεί τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδων.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από προσοντούχους ψυχολόγους οι οποίοι συνεργάζονται με τον Σύνδεσμο. Οι ψυχολόγοι προσφέρουν ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη, ενθάρρυνση, τόσο στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση όσο και σε άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν σαν στόχο να στην αντιμετώπιση της πάθησης, να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσεουν δημιουργικά τη ζωή τους.

Οι ψυχολόγοι πραγματοποιούν συναντήσεις και ομάδες στήριξης οι οποίες γίνονται τόσο στο Γραφείο του Συνδέσμου στη Λευκωσία και Λεμεσό όσο και κατ’ οίκον. Η ψυχολογική στήριξη θεωρείται απαραίτητη και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην αποκατάσταση των ατόμων. Η ψυχολογική κατάσταση του ασθενή αποτελεί προϋπόθεση στην οποιαδήποτε άλλη θεραπεία μπορεί να του προσφερθεί καθώς και στην αποκατάσταση της προσωπικής του ζωής.

Ο Σύνδεσμος έβαλε σαν στόχο στη διοργάνωση διαλέξεων με ψυχολόγους για να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον μέσα από τη θετική προσέγγιση να αναπτύξουν θετική στάση ζωής, γνωρίζοντας όσα περισσότερα μπορούν για την πάθηση τους και φροντίζοντας τον εαυτό τους όσο καλύτερα γίνεται. Από το πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης επωφελούνται τόσο τα άτομα με κατά πλάκας σκλήρυνση όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στα μέλη του Συνδέσμου μας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε παγκύπρια βάση, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδων.

Στόχος του:
1. Η αντιμετώπιση της πάθησης καθώς και η ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ασθενείς και συγγενείς τους, να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν δημιουργικά τη ζωή τους.
2. Nα βοηθηθούν τα άτομα να πάρουν πληροφορίες γύρω από την πάθησή τους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις συνέπειες.
3. Να ενισχύσουν και να αναπτύξουν θετική σκέψη για θέματα που σχετίζονται με τους ίδιους και το μέλλον τους.
4. Να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους
5. Να αντιμετωπίζουν καταστάσεις άγχους και κρίσεων ελέγχοντας  ικανοποιητικά το άγχος τους
6. Να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων (διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων).
7. Να χειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Οι ψυχολόγοι πραγματοποιούν συναντήσεις και ομάδες στήριξης οι οποίες γίνονται τόσο στα ιδιωτικά τους γραφεία όσο και  στα Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία και τη Λεμεσό .  Σε περιπτώσεις δυσκολίας μετακίνησης υπάρχει η δυνατότητα και κατ’ οίκον επίσκεψης.

Ο Σύνδεσμος έθεσε ως στόχο τη διοργάνωση διαλέξεων με ψυχολόγους για να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον μέσα από τη θετική προσέγγιση να αναπτύξουν θετική στάση ζωής, γνωρίζοντας όσα περισσότερα μπορούν για την πάθηση τους και φροντίζοντας τον εαυτό τους όσο καλύτερα γίνεται.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού