Ανακοινώσεις - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ο Δήμαρχος του Στροβόλου, κος Αντρέας Παπαχαραλάμπους, παρέδωσε επιταγή ύψους €1.905,00 στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, κο Σάββα Χριστοδούλου.

Το ποσό αποτελεί εισφορά προς τον Σύνδεσμο το οποίο συγκεντρώθηκε από τις εισπράξεις της Μουσικοχορευτικής Παράστασης του Λαογραφικού Ομίλου του Δήμου Στροβόλου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, με τίτλο <<Ευτζιές τζαι Κατάρες>>.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κος Σάββας Χριστοδούλου ευχαρίστησε το Δήμαρχο Στροβόλου για την στήριξη του προς το Σύνδεσμο.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος μας, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, που έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πολλαπλής Σκλήρυνσης, η τελευταία Τετάρτη του Μάη, διοργανώνει και φέτος διάφορες εκδηλώσεις από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου 2018.

Στόχοι των εκδηλώσεων μας, εκτός από την ένδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και ειδικής συμπαράστασης στα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, η ενημέρωση για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σύνδεσμο μας, η ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα θεραπευτικά δεδομένα και έρευνες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη ασθένεια, καθώς επίσης και η οικονομική ενίσχυση του ταμείου του συνδέσμου μας.


Πρόγραμμα Εκδηλώσεων


 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη πολιτική υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που θα ανταποκρίνονται στο είδος και τον βαθμό των αναγκών τους, επιθυμεί να αφουγκραστεί και να διαβουλευτεί με τους πολίτες με αναπηρίες, τους γονείς και τις οργανώσεις τους, καθώς και τους επαγγελματίες ή φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υποστηριχτικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές.
 Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, περιλαμβάνεται η νέα δράση με αρ. 20 «Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες». Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών.
   Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, να συμπληρώσουν το
πιο κάτω ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους και να το αποστείλουν μέχρι τις 15.4.2018 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@dsid.mlsi.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1430 Λευκωσία.

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης για παροχές και υπηρεσίες για ΑμεΑ


Συμμετοχή στην Ερευνητική Μελέτη του κου Αντρέα Πετάση, διδακτορικού φοιτητή του Πανεπιστημίου του Northcentral. H μελέτη εξετάζει τις εργασιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

Πληροφορίες
Ελληνική Έκδοση
Αγγλική Έκδοση

 

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ο κος Αντρέας Νεοκλέους, παρέδωσε επιταγή ύψους €1.190,00 στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης κο Σάββα Χριστοδούλου.

Το ποσό αποτελεί εισφορά προς τον Σύνδεσμο και συγκεντρώθηκε από την συμμετοχή του Ανδρέα Νεοκλέους, Κατερίνας Μηνά, Ανδρέα Θεμιστοκλέους,  Τρύφωνα Παπάζογλου,   Αντώνη Τσολάκη,   Χρύσανθου Χρυσάνθη,   Φλωράκη Φλουρέντζου,  Γιώργο Φλουρέντζου στο  δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων “Αδύναμος Κρίκος” , που προβάλλεται καθημερινά στο ΡΙΚ1.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κος Σάββας Χριστοδούλου ευχαρίστησε τόσο τον κο Ανδρέα Νεοκλέους όσο και όλους τους συμμετέχοντες στο δημοφιλές παιγνίδι για την οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου.   


 
 
 
 
 

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ανακοινώσει τη εφαρμοφή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στη Κύπρο με σκοπό την ενθάρρυνση, βελτίωση και διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρίες καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής. Η Ευρωπαίκή Κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε πλεονεκτήματα και οφέλη στα Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Οι Αιτήσεις αξιολογούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,  πάνω σε ειδικό έντυπο και γίνον
ται αποδεκτές κατόπιν αξιολόγησης της αναπηρίας.

Κατάλογος Οφελημάτων Ευρωπαϊκής Κάρτας της Αναπηρίας

 
 
 
 

Την Τετάρτη  2 Αυγούστου 2017, η Βουλευτής και Μέλος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, κυρία Στέλλα Κυριακίδου επισκέφθηκε  τα γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης με σκοπό να γνωρίσει το προσωπικό και τις παρεχόμενες στο χώρο Υπηρεσίες.

Ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς καθώς και για τα άλυτα αιτήματα του συνδέσμου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίλυση τους.

Ο Πρόεδρος κύριος Σάββας Χριστοδούλου, ευχαρίστησε την κυρία Κυριακίδου για την στήριξη της αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

 
 
 


 

Παρέλαβαν τα δώρα τους από τα γραφεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης οι τυχεροί των λαχνών της κλήρωσης η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016.
Ο Σύνδεσμος μας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλα τα μέλη και τους φίλους, που συμμετείχαν στην κλήρωση αγοράζοντας λαχνούς, η συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των δράσεων του Συνδέσμου.

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση Εισοδημάτων

ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Κώδικας 08)

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης έχει διεκδικήσει και έχει πετύχει την ένταξη των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση,  στην Ειδική Διατίμηση Ηλεκτρικού Ρεύματος για Ευάλωτους Καταναλωτές (κώδικας 08). H απόφαση που δημοσιεύτηκε και θα έχει ισχύ από την 1ην Δεκεμβρίου 2016 αναφέρει ότι το ωφέλημα αυτό θα το έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Για διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνδέσμου στο τηλ. 22590949.

 

H Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων (ΠΣΣΠ) και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) πραγματοποιούν εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να ενισχύσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια να ψηφιστούν τα δυο νομοσχέδια, αυτό του ΓεΣΥ και αυτό της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ο σύνδεσμος μας στηρίζει και ενισχύει την πιο πάνω προσπάθεια και παρακαλεί όλα τα μέλη του όπως στηρίξουν και αυτοί με την σειρά τους υπογράφοντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Ιστοσελίδα: http://www.ipetitions.com/petition/GESY

Facebook: https://www.facebook.com/events/167458983667589/


 
 
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού