Κοινωνική Υπηρεσία - MS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κοινωνική Υπηρεσία

Σύνδεσμος > ΠρογράμματαΠροσφέρεται από προσοντούχους Λειτουργούς Κοινωνικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους.
2. Παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα από τις κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς.
3. Εξυπηρέτηση συμπλήρωσης των κατάλληλων εντύπων και διοχέτευση στους αρμόδιους φορείς.
4. Συντονισμό και σχεδιασμό νέων κοινωνικών προγραμμάτων.

Από το πρόγραμμα αυτό επωφελούνται σε παγκύπρια βάση όλα τα μέλη του Συνδέσμου όσο και οι οικογένειες τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν στόχο να βοηθήσουν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και να είναι  παραγωγικά τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού